Alt om elektrisk brann i hjemmet

Alt om elektrisk brann i hjemmet

Elektriske branner kan oppstå i elektriske apparater og elektriske anlegg. Hvordan oppstår slike branner? Hvordan skal du unngå dem? Her får du sva...
Brannforebygging: Tips til brannforebyggende tiltak i hjemmet

Brannforebygging: Tips til brannforebyggende tiltak i hjemmet

Brann i elektrisk utstyr kan føre til tap av liv og eiendom. Derfor er det viktig med brannforebygging. Slik unngår du brann i hjemmet med brannfor...
Lading av elbil hjemme

Lading av elbil hjemme

Slik sikrer du trygg lading av elbil hjemme Vil du lade bilen hjemme, men er bekymret for brannfare? Med smartstøpslet Evolve lader du brannsikker...
Brannsikkerhet

Brannsikkerhet

trygge hjem
Slik får du økt brannsikkerhet med Lightcircle Jo flere oppladbare enheter vi skaffer oss, jo mer øker faren for brann og batterier som eksploderer...
Brannvern

Brannvern

Hvert år oppstår det branner som kunne vært unngått hvis flere hadde vært oppmerksomme på god brannsikkerhet. Lading av mobil, laptop og nettbr...