Brannvern
Hvert år oppstår det branner som kunne vært unngått hvis flere hadde vært oppmerksomme på god brannsikkerhet. Lading av mobil, laptop og nettbrett er blant de vanligste årsakene til elektriske branner. Kokong S gjør brannvern i hjemmet enkelt.

Bestill Kokong S


Siden 2016 har det oppstått 5 335 branner i elektrisk utstyr. Mange av disse kunne vært unngått med Kokong S– smartstøpselet som gjør brannvern i hjemmet enkelt.


Dette er Kokong S:

 • Kokong S oppdager avvikende forandringer i temperaturen under lading
 • Når Kokong S merker uventet varme, kutter den strømmen
 • Slik kan Kokong S redde liv og eiendom – i tillegg til dine ladbare enheter

Ladekontakten passer til mobil, laptop, nettbrett og andre ladbare enheter. Den er spesielt nyttig på soverom, skrivebord eller andre steder hvor uovervåket lading finner sted. Kokong S gjør brannvern i hjemmet enkelt.

Vil du også investere i brannsikkerhet?

Bestill Kokong S 

Brann i elektriske artikler

Vi lever i en tid hvor vi er omgitt av ladbare enheter i hjemmet. I en slik tid øker faren for at det begynner å brenne i elektrisk utstyr. Dette er blant de vanligste årsakene til brann – kun komfyrer fører oftere til at det begynner å brenne. Mange av disse brannene kunne vært unngått med høyere fokus på brannsikkerhet i hjemmet. Eksperter anbefaler for eksempel at man ikke lader om natten når man sover, men mange har for vane å gjøre dette likevel.

Vanskelig å oppdage

Brann kan oppstå på grunn av produktfeil, skader eller tildekking. Kortslutning i lader kan være vanskelig å oppdage før det begynner å brenne– også om dagen.

Ulmebrann – usynlig og giftig

Noen branner er også usynlige – en ulmebrann kan ikke sees med det blotte øyet. Faktisk kan en ulmende lader avgi farlige gasser.

Kokong S gjør brannvern enkelt

Kokong S kutter strømmen når den merker uventet varme. Det kan redde liv og eiendom – i tillegg til de ladbare enhetene dine.


Brannvern i hjemmet har aldri vært enklere

Mange nordmenn er opptatt av brannvern, men ofte kan det føles vanskelig. For de fleste er det mest praktisk å lade om natten. Slike vaner er ikke lette å vende.

Kokong S forener brannsikkerhet og enkel lading.

Du trenger ikke gjøre noe

Med Kokong S slipper du å bekymre deg. Du slipper også å endre vanene dine. Kokong S forhindrer brann i støpselet og reduserer fare for overoppheting – uten at du trenger å gjøre noe som helst.

Så enkelt er brannsikkerhet i hjemmet:

 • Plugg Kokong S i vanlig stikkontakt
 • Plugg laderen i Kokong S – som en skjøteledning
 • Nå lader du trygt og brannsikkert

Lightcircle vil redde liv og eiendom

Kokong S er utviklet at norske Lightcircle. Tech-selskapet bruker smartteknologi for å gjøre lading trygt og brannsikkert. Målet er å redde liv og eiendom.

Lightcircle har to produkter for brannsikker lading:

 • Kokong S for lading av elektronikk i hjemmet
 • Kokong E for lading av elsykkel og -sparkesykkel
 • Evolve for lading av elbil hjemme eller på hytta
 

Norsk smartteknologi

Kokong S kalles også et “smartstøpsel”. Dette kommer nettopp av smartteknologien Lightcircle har utviklet. Det er denne som oppdager temperaturforandringene under lading. Kokong S kutter også strømmen når enheten din er ferdigladet.

woman typing on PC
man putting cable into socket

Spar strøm, batteri og miljøet

Siden Kokong S kutter strømmen når ladingen er ferdig, slipper du at enheten fortsetter å lade på 100 %. Da holder batteriet lenger. Samtidig slipper du å bruke mer strøm enn nødvendig. Begge deler sparer miljøet for unødvendig bruk av strøm og batterier.

Prisvinnende design

Kokong S vant DOGA-merket for godt design i 2020. Dette er den største og viktigste tverrfaglige prisen som deles ut til design- og arkitekturprosjekter i Norge. Juryen trakk frem den “visuelt enkle og rene formen”. Det ble også lagt vekt på at Kokong S er “et svar på et reelt behov”.

Andre grep du kan ta for godt brannvern i hjemmet

Kun ved noen enkle forholdsregler kan du øke brannsikkerheten hjemme hos deg selv, og unngå skader og ulykker. Norsk Brannvernforening anbefaler følgende:

 • Test røykvarsleren jevnlig og bytt batteri minst én gang i året
 • Arranger jevnlig brannøvelse med husstandens medlemmer
 • Kontroller og vedlikehold slokkeutstyr jevnlig
 • Ha overspenningsvern som beskyttelse for lynnedslag
 • Komfyren er en av de største brannårsakene i hjemmet – ha en komfyrvakt som slår av komfyren ved unormale hendelser

Kilde: Norsk Brannvernforening

Kokong S fungerer altså på samme måte som en komfyrvakt, men er spesielt laget for de ladbare enhetene dine. Kokong S kutter strømmen automatisk ved unormale hendelser, samt når enheten er ferdig oppladet.

Vil du investere i brannsikker lading?

En Kokong S er en investering i egen brannsikkerhet. Barn, ungdom, far, mor, besteforeldre – alle kan bruke Kokong S.

Gode grunner til å velge Kokong S:

 • Brannsikker lading
 • Enkel å bruke
 • Spar strøm og batteri

Bestill Kokong S i dag